Libido dominandi
bywa że miłość buduje imperia

spiesznie określa granice i prawa

zawiera pakty układa kodeksy

a kiedy trzeba wznosi i więzienia

żąda uznania a nawet poklasku

wymusza posłuch nie stroni od intryg

śle szpiegów i gromadzi zasoby oręża

by w końcu wypowiedzieć wojnę

sobie samej


później


stąpając niepewnie

po zgliszczach

chciałaby pojąć

a i tak nie pojmie