Gradacja potrzeb

 

najpierw te najprostsze

jak głód i pragnienie

jak wdech i wydech

jak szukanie ciepła

w reakcji na chłód

i schronienia

gdy zmęczenie

woła o sen


choć i o nich zapominamy

gdy rozlega się nieme wezwanie

genów instynktów hormonów

które bywa niekiedy

czymś więcej


a i tak najważniejsza

pozostaje ta jedna

najbardziej nieświadoma

najbardziej dojmująca

potrzeba

bycia

potrzebnym